Language selector
Home / Cудити

Cудити

Щорічно 170 000 рішень виносяться адміністративними трибуналами,
26 000 рішень – адміністративними апеляційними судами
та 12 000 рішень – Державною радою.

Адміністративна юрисдикція розглядає спори між суб'єктом владних повноважень і окремим суб'єктом (окрема особа, асоціація, підприємство) або між двома суб'єктами владних повноважень. До її компетенції належать питання суспільних свобод, органів адміністративного контролю, податків, адміністративних контрактів, державної служби, охорони здоров'я, конкуренції, прав, пов'язаних з навколишнім середовищем, благоустрою та урбанізму... Державна рада, як вищий орган адміністративного правопорядку, є центральною ланкою у відносинах між громадянами та органами державної влади. Насправді тільки адміністративний суддя може скасувати або змінити рішення органів виконавчої влади, центральної адміністрації та її службовців, органів місцевого самоврядування або інших підзвітних їм державних органів. Останнім часом в контексті важливих політичних та суспільних викликів нашого часу кількість скарг на дії адміністрації щороку зростає в середньому на 10%.

juger_detail
  • Translations of judgments - Traductions de décisions

  • ЮРИСДИКЦІЯ ВИСОКОЇ ЯКОСТІ

    Для того, щоби адміністрація ефективно дотримувалась права, Державна рада та вся адміністративна юрисдикція звертають особливу увагу на: єдність, системність та прогнозованість юриспруденції; дотримання строків винесення рішень, які були значно скорочені за останні десять років; дійсність і ретельність контролю над діяльністю адміністрації (у Франції широко розповсюджено право оскарження) ; ефективність проведення термінових процедур, що представляють сьогодні 10% всіх справ; виконання рішень адміністративної юстиції.
  • Загрузка

    plaquette_uk